Зажим троса Duplex

Зажим троса Duplex M 2 (2000шт)                                                       10500 руб.

Зажим троса Duplex M 2 (4шт)                                                                     40 руб.

Зажим троса Duplex M 3 (1500шт)                                                        11100 руб.

Зажим троса Duplex M 3 (4шт)                                                                     45 руб.

Зажим троса Duplex M 4 (1000шт)                                                       10350 руб.

Зажим троса Duplex M 4 (3шт)                                                                     50 руб.

Зажим троса Duplex M 5 (500шт)                                                            6100 руб.

Зажим троса Duplex M 5 (2шт)                                                                     45 руб.

Зажим троса Duplex M 6 (400шт)                                                            6800 руб.

Зажим троса Duplex M 6 (2шт)                                                                     58 руб.